NYheter

Varför ungdomar bör träna

I den här blogginläget kommer jag utforskar varför vi på Crossfit Linné i Växjö tycker träning är så viktig för ungdomar och vilka fördelar jag tycker finns med Crossfit, samt betydelsen av att ha bra förebilder och coacher. Just nu lever vi en värld där skärmtid ofta...

Zonträning

Att förstå träningszoner är en kärnkomponent i att skapa en effektiv och anpassad träningsplan, speciellt inom CrossFit och andra populära träningsmetoder. Genom att justera intensiteten efter dina unika mål och kapacitet, kan du optimera din prestation och minimera...

Överträning

Överträning är ett fenomen som ofta förbises inom träningsvärlden, särskilt bland entusiaster som är ivriga att se snabba resultat. Det är en subtil balans mellan att driva sig själv till sina gränser och att gå för långt, vilket kan resultera i negativa konsekvenser...